hai sáu,

thế là ngoảnh đi ngoảnh lại hết một ngày dòng thời gian chẳng đọng kẽ tay. tôi trong cơn say đuổi ngần mây treo ngoài cửa sổ. anh đang ngủ đôi mắt khép hờ như đứa trẻ lên mười, những câu tình còn tươi, tờ lịch đỏ chấp chới. anh dẫn tôi men theo nụ […]

Read More hai sáu,

silence.

bang! they pushing you losing they come in ripped jeans red pyjamas won’t help. but rock in the windpipe seventy red nails around your neck knife in your hand yet unsure what to paint on the canvas. and silence on the sheets on the floor over computer screens out of the door.

Read More silence.